enter
enter
enter

 : פרעושים

הקרקס הגדול של הפרעושים המאולפים

בשנת 2011 יצרתי ביחד עם הבמאי הדגול אברהם דנא , הצגה על פרעושים מאולפים אשר זכתה להצלחה רבה בכל הפסטיבלים בארץ

 מסיבה טכנית נפרדנו מאוהל הקרקס.   הפרעושים עדיין מלווים אותי עד היום בכל  הופעותי כליצן וכקוסם

קוסם וליצן רפואי

כריס לארטיסט 

כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
corner.png
corner 2.png
כריס לארטיסט cris lartiste
Cris lartiste כריס לארטיסט
Cris lartiste כריס לארטיסט