enter
enter
enter

 : פרעושים

הקרקס הגדול של הפרעושים המאולפים

בשנת 2011 יצרתי ביחד עם הבמאי הדגול אברהם דנא , הצגה על פרעושים מאולפים אשר זכתה להצלחה רבה בכל הפסטיבלים בארץ

 מסיבה טכנית נפרדנו מאוהל הקרקס.   הפרעושים עדיין מלווים אותי עד היום בכל  הופעותי כליצן וכקוסם

Cris L`artiste Fleas Circus video

קוסם וליצן רפואי

כריס לארטיסט 

כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
corner.png
corner 2.png
כריס לארטיסט cris lartiste
Cris lartiste כריס לארטיסט
111.png
artiste.png
mag.png
clown.png