enter
enter
enter
corner.png

: ליצן רפואי

 בשנת 2000 , כריס לארטיסט החל לעסוק בליצנות רפואית

את יכולתיו הבימתיות הוא רותם להעלאת המורל של חולים בבתי החולים

ולזירוז  תהליכי הריפוי והשיקום שלהם

במקביל, ממשיך כריס להופיע ולשמח  ילדים ומבוגרים כאחד

.במופעים הצבעוניים שלו

קוסם וליצן רפואי

כריס לארטיסט 

כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
כריס לארטיסט cris lartiste
corner 2.png
כריס לארטיסט cris lartiste
Cris lartiste כריס לארטיסט
Cris lartiste כריס לארטיסט